Kulturskolans nya e-tjänst ger många fördelar

Studyalong heter e-tjänsten som ska göra kontakterna mellan elever, föräldrar och kulturskola enklare, snabbare och tydligare. Ansökningar, bekräftelser, betalningar med mera får en sammanhållen hantering via webben. Målet är att ha systemet på plats inför höststarten 2017.