Kulturskolechefer välkomnar bidrag i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten för 2019 som regeringen presenterade idag så återinförs bidrag på 50 miljoner till kulturskolorna.