Kulturskolepropositionen beslutad i riksdagen

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

Nationell strategi beslutad i riksdagen

Den 23e maj beslutade riksdagen om en ny nationell strategi för kulturskolan. Propositionen ”En kommunal kulturskola för framtiden - en

strategi för de statliga insatserna” klubbades och fick stöd av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

-- Det är glädjande att det nu finns en nationell politik för kommunernas kulturskoleverksamhet! Fler lärare, ökat ansvar för uppföljning och utvecklingsstöd är några viktiga inslag i den infrastruktur som behövs, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Propositionen innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. 

Läs mer om den nationella politiken för kommunernas kulturskoleverksamhet.

 

Alice Bah Kuhnke