Kulturskolerådets årsmöte 2018

Välkomna till Kulturskolerådets årsmöte 2018!

Kallelse till årsmöte i Stockholm

I samband med Rikskonferensen hålls Kulturskolerådets årsmöte den 23 mars på Vasateatern i Stockholm.

På årsmötes tas beslut om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget mm.

Om det finns andra förslag än styrelsens så ska de lämnas skriftligt innan eller under årsmötet.

 

Underlag till årsmötet finns här

Årsmöte 2015