Kulturskolerådets remiss på Kulturskoleutredningen

Kulturskolerådet har nu lämnar sitt remissyttrande på Kulturskoleutredningen SOU 2016:69.

Kulturskolerådets remissyttrande tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Kulturskolerådets årsmöte beslutade om 2016 och som lämnades till Kulturskoleutredningen. I rekommendationerna är barnets perspektiv, tillgänglighet och jämlikhet, kompetensförsörjning, uppföljning och forskning, stöd och utveckling samt insatser för talangutveckling sammanfattningsvis de områden och perspektiv som Kulturskolerådet ser som nödvändiga och centrala i en nationell strategi för kommunernas kulturskoleverksamhet.

– Utredningens huvudbudskap är att det behövs en stödjande infrastruktur för kommunernas kulturskoleverksamhet. Detta stödjer Kulturskolerådet fullt ut, vi tror det skulle stärka barnens möjligheter, nu och i framtiden, säger Inger Carlonberg som är Kulturskolerådets ordförande.

Länk till yttrandet: Kulturskolerådets remissyttrande på Kulturskoleutredningen 

 

Inger Carlonberg