Kulturskoleutredningen föreslår: En inkluderande kulturskola på egen grund

Bilden: Garnalia är Lindesbergs kommuns kulturskola

I dag (24 oktober) överlämnades Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande...