Kulturskolor föreslås få 200 miljoner

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna och ett nationellt kulturskolecentrum. Det är två av förslagen...