Läs, tänk och tyck

»Förmågan att samarbeta och skapa viktiga saker tillsammans.«

Läs, tänk och tyck. I den ordningen tack! Med president Trump i spetsen har tonen i de sociala medierna galopperat iväg utan sans och vett. Läser folk igenom vad de själva skrivit?

Har de tänkt till ordentligt innan de smackar in bokstäverna?

Jag sitter här och förbereder mig inför en ”nördhörna”. Det är dags för studiedagar och i vårt län detta år, är fokus ett antal olika träffar som har ämnesvisa fokus och bygger på erfarenhetsutbyte. Som ansvarig för en nördhörna med span på hur mobilen kan fungera i lärandet idag, surfar jag runt och kollar av olika forum. Och oj vad vi tycker saker och ting. En ökad polarisering verkar tvinga fram ytterligheter för att kunna höras och synas. Men det finns också många som förstått att använda tillgängliga kanaler för att sprida kunskap och engagemang för viktiga saker. Som till exempel ge röst åt alla dem som inte har den friheten eller tillgängligheten. Om vi alla hjälps åt att aktivt sprida och stödja de goda krafterna kommer det märkas. Så tänk och t(r)yck!

Det är roligt att ämnena i kulturskolorna breddas och fler uttrycksformer tar sin plats. I detta nummer får vi följa ungdomarna som hittat sitt utryck inom film och animation. Att storstäderna har sina egna stora utmaningar att hantera påverkar naturligtvis också kulturskolornas arbete. Ett av kulturskolerådets projekt handlar om hur samverkan kan minska utanförskap. I erfarenhetsutbyten kring detta får vi möta arbetet i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Något av allt det viktiga vi vill skicka med våra elever i kulturskolan är förmågan att samarbeta och skapa viktiga saker tillsammans. Att reflektera kring sitt uttryck. Men också att möta vad någon annan gör och försöka förstå en annan uppfattning. Att tänka och sen tycka.