Läsartext: Kulturcheck i Lund: Förvaltningen lägger rökridåer för politikerna

Ikväll skall Lunds kommunfullmäktige fatta beslut om kulturcheck ska införas i Lund. Med förskräckelse läser jag kulturförvaltningens skrivelse angå...