Majblommor, trumspel och kulturskolor

»Däremot anser vi det olämpligt att kulturskolerådet skulle agera myndighet.«

Kulturskolefrågorna dyker upp både här och där i vår. Nyligen fanns en helsida i DN som handlade om majblommor, trumspel och kulturskola. Den tog sin ansats i att majblomsföräljningen bidrar till att underlätta för barn i ekonomisk utsatthet och att det medverkar till alla barns kulturutövande.

I Svenska Dagbladet har Sveriges två största partier skrivit debattartiklar om det regeringsförslag för en nationell strategi för kulturskolan, som nu är föreslaget. Att kulturministern är positiv till sin proposition är väl väntat – likaså att moderaterna är negativ till den samme. Kanske inte så mycket för att det är något större fel på den – jag tycker nog att som den är formulerad finns det en god möjlighet för alla partier att stödja den utan att behöva kompromissa så mycket med sina värderingar – men bara för att den kom från ett motståndarparti. Sverige är inne i valrörelsen och då handlar det inte längre så mycket om Vad som sägs utan Vem som sagt det.

En fråga som debatteras är om den nationella strategin är stödjande eller styrande. Kommunala uppdrag till kommunala kulturskolor har kommunala perspektiv. Nu får vi för första gången också ett statligt engagemang med nationella mål som stöd för sådant som det lokala perspektivet inte mäktar lösa.

Oppositionen menar att Nationellt kulturskolecenter (NKC) bättre skulle kunna göras av Kulturskolerådet. Vi ser positivt på att få uppdrag och medel att vara en tydligare part kring erfarenhetsdelning och utvecklingsarbete. Däremot anser vi det olämpligt att kulturskolerådet skulle agera myndighet, bedöma och bevilja bidrag av de egna medlemmarnas projektansökningar.

Oppositionen skrev i SvD: »Vi är ense med regeringen om en sak – kulturskolorna behövs! Frågan är hur man ger de bästa förutsättningarna för dem.« Vi hoppas riksdagen kan se långsiktigt, förbi valet, och enas kring att säkra kompetensförsörjningen, ett centrum för uppföljning och stöd utvecklingsprojekt för framtidens kulturskola. Det behöver Sveriges unga!