Många flyktingbarn - tillgång och utmaning

Plötsligt ökade elevantalet med 40 procent och ingen av de nya barnen kunde svenska. Det har gett en del problem – och 13 nya kompisar.