Mer för fler - ny satsning från SKL

Ta chansen att, utifrån era utmaningar, testa nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete!

SKL har i samverkan med Kulturskolerådet och Biblioteksföreningen startat satsningen Mer för fler. Kulturverksamheterna når många men långt ifrån alla. Vad som hindrar människor att ta del av verksamheterna varierar från kommun till kommun, men vissa grupper är tydligare än andra underrepresenterade i verksamheterna. Hur når vi fler och de som inte deltar? Hur skulle ett breddat utbud se ut? Hur kan en framtida uppsökande eller digitala lösningar se ut? Har vi rätt kompetens för framtida förväntningar? Hur kan mål och policyarbetet utvecklas?

Vi söker nu kommuner som vill testa och genomföra större förändringar som ger fler invånare möjlighet att på likvärdiga villkor delta i kulturskolorna och bibliotekens verksamhet.

Läs mer om satsningen och hur ni lämnar en intresseanmälan: https://skl.se/5.1b3df4b615a95ccd54c6d53b.html?utm_source=notifiering&ut...

SKL