Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

Tid: 23 januari 2019 9.30 - 16.00

Plats: Hotell Clarion, Ringvägen 98

Ort: Stockholm

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer inom kultur- och utbildningsområdet samt representanter från berörda statliga myndigheter. Maximalt två deltagare per anmäld organisation.

 

Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms vid deltagande på plats och 600 kronor exklusive moms vid deltagande via webben

För mer information, program och anmälan:

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/merforfle...

Noter, beskuren