Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

SKL arrangerar tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag om hur bibliotek och kulturskola kan nå fler.