Motion om musikundervisning

Inför en helt avgiftsfri musik-och kulturskola. Det föreslås i en motion till kommunfullmäktige från miljöpartiets Gunilla Schollin-Borg.