Musik- och kulturskolan i Härnösand blir avgiftsfri: "Fler barn får möjlighet att prova på"

Från och med höstterminen 2017 blir musik- och kulturskolan i Härnösand avgiftsfri. Tanken är att alla barn, oavsett familjens ekonomi ska kunna prova på och utveckla sig i sång, musik, dans, drama och bild.