Musikskolan utökar med drama/teaterkurser

Musikskolan breddar sin verksamhet med drama/teater. Teaterpedagog Sofia Spånberg kommer att arbeta med alla årskurser F-9.