Nordiskt erfarenhetsutbyte om barn på flykt

Nordiska ministerrådet stödjer erfarenhetsutbyte om barn på flykt

Kulturskolerådet har beviljats 150 000 DKR från Nordiska ministerrådet. Pengarna skall användas för att stärka nordiskt erfarenhetsutbyte om kulturskolans arbete med barn på flykt, bland annat genom en nordisk konferens den 20 mars 2018.

— Väldigt positivt med extra pengar för detta arbete! Projektet kommer att stärka utbytet med våra nordiska grannländer och skapa bättre förutsättningar för inkluderingsarbete, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Läs mer om det nordiska samarbetet

 

 

Barn på flykt 1