Nyanlända i fokus vid skolstöd

SKOLA 20 av de 40 miljonerna till skolorna i Norrköping går till insatser för att främst möta behovet hos nyanlända elever.