Perspektiv: Välkommen återsatsning på Kulturskolan

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.