Positivt med kraftsamling för kulturskolor

Regeringen presenterade Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är...