Pristagarna i Framtidens Musikpris 2016 utsedda

Framtidens Musikpris arrangeras i år för andra året av Riksförbundet Unga Musikanter tillsammans med musikbranschens ledande organisationer Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, FST, Musikförläggarna, Musikverket, SYMF, Svensk Scenkonst, Lärarförbundet och Stims promotionnämnd. 

Framtidens Musikpris syfte är att lyfta fram behovet av satsningar på musikskapande för barn och unga. Priset tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt till egna initiativ skapade av barn och unga. 

2016 års vinnare i de tre priskategorierna är musikstuderande Elias Lang med Pointed Tongues (”Bästa Ungdomsinitiativ”), körpedagog, Daniela Nyström(”Enaståede Pedagogisk Gärning”) och musikgruppen Sallyswag (”Nyskapande Innovativt Projekt”). 

Pristagarna har valts ut genom en riksomfattande nomineringsprocess som skett på hemsidan www.framtidensmusikpris.se där allmänheten har fått säga sitt. Det har följts av juryarbete med representanter från prisets samtliga samarbetsorganisationer. Vinnarna erhåller 20 000 kronor var vid en stor ceremoni den 23 augusti på Scenkonstmuseet, Stockholm. 

 

Publicerat kl 10.48, Sveriges Radio

 

Facebook Framtidens Musikpris