S kräver mindre barn-grupper

Färre barn i barngrupperna och en sänkt terminsavgift på Kulturskolan. Det är några av förslagen i Socialdemokraternas kommunbudget för...