Så många barn deltar i musik- eller kulturskola

Så stora är skillnaderna i kulturskoleverksamhet för barn i Blekinge.