Så satsar kommunen för att fler elever ska bli godkända

Norrköping Ett 50-tal lärare ska utbildas i svenska som andra språk och fler förstelärare har anställts.