Salems kulturskola först med förstelärare

Salems kulturskola blir sannolikt först i landet med förstelärare på kulturskola. Sedan tidigare finns förstelärare på grund- och gymnasieskolan.

Barn och utbildningsförvaltningen i Salem väljer att satsa på att kulturskolan ska få samma förutsättningar till kvalitetsutveckling som kommunens övriga enheter. 

- Nu får vi möjlighet att arbeta långsiktigt med kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling. Detta är toppen och är resultatet av hårt arbete och samverkan med övriga skolenheter inom Salems kommun, säger Patric Skog, kulturskolechef.

Förstelärarens uppdrag blir att arbeta för samverkan mellan konstformerna musik, dans och drama. I uppdraget ligger också att ansvara för pedagogisk utveckling och bevaka forskning inom kultur och pedagogik.

Mer information

Patric Skog

Kulturskolechef

070-623 29 80

patric.skog@salem.se

Marie Truedsson

Barn- och utbildningschef

 

070-623 29 59

 

marie.truedsson@salem.se

 

Hemsida Salems kulturskola.