Sänkta avgifter för musikskolan i Sölvesborg

Det blir billigare att delta i Sölvesborgs musikskolas undervisning från och med nästa år, efter beslut om musikskolans taxor och ansvarsområde.