Satsar på musik för små

Sedan tidigare finns det musikklasser på högstadiet – men nu är det på gång för yngre elever. Stallbackens nya förskola ska få en musikinriktning och nu förs diskussioner om det på Katrinebergsskolan.