Sex kulturpolitiska felsatsningar i Stockholm

Kulturpolitik. I halvtid till nästa val står det klart att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm inte förmår utveckla kulturpolitiken...