Skolan grunden för framtiden

Det är i skolan som vi bygger grunden för det framtida Sverige som vi ska leva i.