Skolpeng en väg mot kulturell allemansrätt

Debatt. Kulturskolan förväntas ha kompetens inom många områden och till ett brett spektra av syften. Inom vissa verksamheter, eller för...