Sparkrav på bildning, fritid och kultur

Kommunfullmäktiges rambudget för 2018 och nämnden för bildning, fritid och kultur matchar inte helt. Differensen är på 4,3 miljoner kronor vilket gör att nämnden måste vara mer sparsamma.