Staten ger och staten tar

I årets kulturbudget tillförs 58 miljoner kronor till de regionala musikinstitutionerna. Det är glädjande. Men eftersom...