Staten satsar på kulturen – i kommunerna

Statens kulturråd har nu beviljat en rad kommuner i landet statligt kulturstöd. Sammanlagt rör det sig om miljonbelopp till Uppsala län.