Statistik om kulturskolan

Statens Kulturråd samlar in statistik

Kulturskolerådet har tidigare samlat in statistik från kulturskoleverksamheten. Nu har denna uppgift tagits över av Statens Kulturråd. Insamling av statistik för 2017 planeras ske under våren 2018 och rör liknande uppgifter som tidigare samlats in. Statistik och kunskap om kulturskolan är en av de uppgifter som Kulturskolecentrum skall arbeta med och som är placerat på Statens Kulturråd.

— I år gör vi en insamling som påminner om det som gjorts tidigare. Under året ska vi utvärdera och ta fram förslag på hur statistiken kan utvecklas och förbättras, säger Jenny Löfström Ellverson på Statens Kulturråd.

Läs mer

Statistik