Statlig politik för kulturskolan får ett starkt stöd

En ny studie från Sifo, där 1000 personer ingår, visar på ett starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan oavsett partisympatier. 69 procent av de tillfrågade menar att det är en bra eller mycket bra idé att staten tar ansvar för att alla barn får en likvärdig möjlighet att gå i musik- och kulturskola. 

Stora utmaningar för kulturskolan

Kulturskolor finns i nästan alla kommuner. De når över 200 000 barn årligen i ämneskurser och är den enskilt största offentliga kulturverksamheten för barn och unga. Kvalitet, avgiftsnivå och antal elevplatser varierar dock mellan kommunerna. En statlig utredning visar att verksamheten i huvudsak når barn i medelklassfamiljer, att kvaliteten är skiftande, att köerna är omfattande och att bristen på lärare hotar verksamheten på lång sikt.

– Studien visar på ett brett och starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan. Kommunerna står inför många utmaningar där statliga insatser är nödvändiga. Särskilt viktig är kompetensförsörjningsfrågan. Kvaliteten står och faller med tillgången på bra lärare. Idag är de en bristvara, menar Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande.

Borgerliga partier i kulturpolitisk otakt med väljarna

69 procent menar att det är en bra eller mycket bra idé att staten tar ansvar för att alla barn får en likvärdig möjlighet att gå i musik- och kulturskola. Bland dem med sympatier för borgerliga partier är andelen 61 procent. Andelen bland dem som har sympatier för regeringspartierna är 78 procent.

– Det är glädjande att studien visar på ett brett stöd som också i hög grad är oberoende av partisympatier. Vi vill gärna se ett brett politiskt stöd nationellt för en statlig politik för kulturskolan, säger Inger Carlonberg.

En statlig politik för kulturskolan

Regeringen tänker ta fram en statlig politik för kulturskolan men stöd för detta saknas idag från oppositionen.

– Nu väntar vi på en handfast politik. Gärna med ett brett politiskt stöd. Genom en bättre infrastruktur för kulturskoleverksamheten så stärks förutsättningarna för att fler barn kan delta i ett kulturutövande, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet.

Kontakt:

Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande

Tfn. 073-5002442

Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare

Tfn. 070-6717946

LÄS RAPPORTEN HÄR

Barn på flykt 1