Statsbidrag till kulturskolor!

Kulturrådet har ny information om bidraget till kulturskolorna.

Kulturrådet har fått i uppdrag att förbereda ansökningsomgång för Kulturskolebidraget.

Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten att återinföra Kulturskolebidraget och i mitten av juni fattar riksdagen beslut om förslaget. I väntan på definitivt besked om återinförandet av bidraget har Kulturrådet fått i uppdrag att förbereda en bidragsomgång. Kulturrådet kommer att prioritera redan pågående projekt inom kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Kulturrådet kommer sedan att behandla ansökningarna och preliminärt ha färdiga beslut i slutet av augusti – under förutsättning att riksdagen antar förslaget om att Kulturskolebidraget återinförs.

Mer information hittar ni på Kulturrådets webb

 

pengar