Statsbidraget till kulturskolorna ska tillbaka

Amanda Lind medverkade på Kulturskoledagarna den 20 mars. I sitt anförande deklarerade hon att statsbidraget till kulturskolorna ska återinföras.

– Vi befinner i intensiva budgetdiskussioner och jag kommer att återkomma med besked om hur och när det här bidraget kommer att återinföras, sade Amanda Lind i sitt tal.

Kulturskoledagarna är årets stora mötesplats för de som leder och utvecklar kulturskoleverksamhet och barns möjligheter till kulturutövande. På konferensen mötte kulturministern kulturskolebranschen och lyfte kulturskolans betydelse ur olika aspekter.

– Den kommunala kulturskolan har inte bara inneburit att barn och unga fått möjlighet att ta del av och utöva kultur, utan dess verksamhet har också bidragit till att intresset för kultur generellt har ökat i samhället, gett kulturen höjd status och större legitimitet samt bidragit till en ökad bildning, sa Kulturministern.

Kulturskolerådet har länge verkat för ett ökat statligt engagemang för landets kulturskoleverksamheter. När statsbudgeten från M och KD klubbades i riksdagen försvann 100 miljoner kronor som tidigare öronmärkts för kulturskolorna.

– Det är beklagligt och trist. Statsbidraget genererade mycket bra utvecklingsarbete som gav tusentals unga bättre möjligheter. Om det ska skäras ner menar jag att vi måste stå upp för att prioritera unga. Det är inte anständigt att unga ska drabbas på det här sättet, säger Jalle Lorensson som är Kulturskolerådets nya ordförande.

Kulturministerns tal hittar du här: https://www.regeringen.se/tal/20192/03/tal-av-amanda-lind-pa-kulturskole...

Amanda Lind 2