Stipendium till lärare på kulturskolan

Margareta Bäcklin på Solna kulturskola får Kungliga Musikaliska Akademiens pedagogstipendium på 25000 kr.