Stora nedskärningar på Dorotea kommun

Dorotea. Stora nedskärningar väntar för Dorotea kommun under nästa år. Enligt budgetförslaget räknar man med besparingar på motsvarande drygt 20 tjänster om nämnderna ska klara av sina budgetramar.