Stora skillnader i avgift till landets kulturskolor.

Skillnaderna i terminsavgifterna för landets musik- och kulturskolor är fortsatt stora visar en ny rapport från Kulturskolerådet.