Strategin för en kulturskola i tiden

Reflektion Hur ska kulturskolorna bli mer tillgängliga och jämlika? Börje Stålhammar, professor emeritus i musikvetenskap, har granskat den...