Strid om rektor på kulturskolan

Tillsättandet av ny kulturskolechef har vållat strid. Rektorstjänsten gick till en man, medan facket förordat en kvinna som de menade hade bättre meriter. ”Vi har inte reflekterat över kön och ålder”, säger utbildningsdirektör Anders Jolby.