Tid för tid

»På kulturskolan tränar sig både elever och deras publik att ge tid och utrymme för det som uttrycks.«

det är hög koncentration i bildsalen. Jag glider in, mest för att kolla om ljudet från den nya intilliggande konsertsalen stör. Det gör det inte och jag dröjer mig kvar en stund. De intressanta bilderna eleverna mejslar fram fångar min uppmärksamhet. »Vi visar när tiden uppstod, säger läraren. Typ för 14 miljarder år sen.« Jag överväger att problematisera begreppet tid, men avstår. Det kändes viktigare att prioritera tiden rätt och låta elevernas uttrycksfulla teckningar fritt få tala sitt ordlösa språk och berika mitt sinne. Jag smyger tyst tillbaka in i konserten där folkmassan tyst och koncentrerat ger sin tid och uppmärksamhet till de musicerande. På kulturskolan tränar sig både elever och deras publik att ge tid och utrymme för det som uttrycks. Konsten behöver tomma väggar, tysta rum, fria golvytor och öppna sinnen för att det som uttrycks får komma till sin rätt. Det är en konst att ge konsten uppmärksamhet och den utövande det utrymme som behövs. Vår ständigt brusande tillvaro medger inte alltid det. Men det är häftigt när det sker.

I år är det valår och framöver kommer mycket att kännetecknas av tillspetsade bilder, provocerande uttalanden och trångt om tid för efter- tänksamhet. På rikskonferensen i Stockholm blir det tillfälle att lyssna på vad våra politiker vill med kulturskolan. I detta nummer finns också inspirerande läsning om människor som vill viktiga saker med kul- turen.

Statens kulturråd har startat upp det aviserade Nationellt Kulturskolecentrum (NKC). Det innebär att vissa delar av det som Kulturskolerådet (f.d. SMoK) kämpat för i årtionden, nu faktiskt kommer till stånd! Kulturskolerådet går in i nya roller som att bevaka och följa upp hur NKC levererar och bidrar till ett ökat kulturutövande för alla barn. Beroende på hur regeringen i mars väljer att presentera den Nationella strategin, ser vi vilka områden som i framtiden behöver få ett ökat fokus. I samtal med alla våra medlemmar vill vi också fånga upp vilka ytterligare frågor vi behöver samla oss kring.