Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen ID-nummer: Dir. 2016:44

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.