Utvärdering av kommunikationsplattform

Lämna synpunkter på Kulturskolerådets webb, nyhetsbrev, Facebook-grupper och tidning!

Kulturskolerådet utvärderar nu tidningen Kulturskolan magasin, Facebook-grupper, nyhetsbrev och hemsida. En enkät har via e-post gått ut till samtliga kulturskolor. Era svar är viktiga! Sista dag för att lämna svar är den 13 november.

Gå till enkäten

foto_torgny_sandgren_barn1.jpg