V kräver lägre avgift i kulturskolan

Terminsavgifterna i Solnas kulturskola är för höga, anser Vänsterpartiet och kräver en kraftig sänkning.