(V) ville tar bort förslaget att flytta musikskolan

Det finns ingen dold agenda bakom utredningen kring Köpingsgården. Det påpekar Marcus Walldén (M). – Musiklärarna ska vara med i dialogen....