Vänersborg uppmärksammas i statlig utredning!

Den 24 oktober överlämnade Kulturskoleutredningen sitt betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” till Kultur- och...