Vi tar ansvar – ni väljer osäkert politiskt läge

Som beskrivits i flera artiklar både på insändarsidan och på redaktionell plats beslutade en enig opposition (M, L, KD, SD, AA, V) att...