Vill utveckla Gamla spritfabriken

ESLÖV Gamla Spritfabriken kan komma att hysa Kulturskolan i Eslöv. Den politiska majoriteten vill att saken snabbutreds trots att...